СВЕТЛИННО ШОУ ЗА РОЖДЕН ДЕН

Артисти изпълнители Светлинно шоу за рожден ден от Двама артисти
Артистични костюми Черни костюми (Ако желаете, може да ги замените с бели)
Музика на шоуто Модерна музика
Брой на уреди, с които се танцува 5 броя:
- Светещи ветрила
- Светещ пой
- Светещ kъс стаф
- Светещи крила
- Изобразяваме поздрав на финала
Продължителност на шоуто 10 минути

Заявка

Дата и място
Огнен Надпис
Допълнителна информация
Вашите данни

Базова цена: 290 лв.

Допълнителни ефекти: лв.

Пътни разходи: лв.

Командировъчни разходи: лв.

Обща цена: 290 лв.