АРТИСТ НА КОКИЛИ – „ОГЪН“

Артисти изпълнители Един артист на кокили
Артистични костюми Червен костюм с крила Обичайно се комбинира с артисти на кокили "Лед"
Музика на шоуто Подходящо е да има фонова музика докато артиста обикаля в тълпата

Заявка

Дата и място
Огнен Надпис
Допълнителна информация
Вашите данни

Базова цена: 175 лв.

Допълнителни ефекти: лв.

Пътни разходи: лв.

Командировъчни разходи: лв.

Обща цена: 175 лв.